Aleșii locali care refuză să semneze un act fără motiv vor fi trași la răspundere! Chiar și penal!

Un proiect care ar putea deveni lege îi obligă pe aleșii locali să semneze documentele care le intră în atribuții. Un refuz nefondat poate aduce după sine chiar și răspunderea penală!

Comisia juridică a Senatului a votat în bloc amendamentele adoptate de Comisia de administrație în privința modificării statutului aleșilor locali, printre altele fiind prevăzut că edilii care refuză să semneze sau să contrasemneze un act fără motiv vor fi traşi la răspundere.

După dezbaterile din Comisia de administrație din Senat, au fost votate o serie de amendamente.

„Refuzul de a semna, respectiv de a contrasemna actul administrativ, precum și eventualele obiecții cu privire la legalitate, se fac în scris și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop”, este unul dintre amendamentele comisiei.

De asemenea, un alt amendament stabilește că „persoanele care refuză să semneze sau să contrasemneze ori care prezintă obiecții cu privire la legalitate, fără acoperire susținută de temeiuri juridice, răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, în condițiile legii”.

Raportul Comisiei de administrație a fost votat în bloc de senatorii juriști, fără dezbateri pe amendamentele depuse la proiectul de lege.

„Consilierii locali sau județeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al Municipiului București, primarii și viceprimarii subdiviziunilor administrativ teritoriale, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, răspund exclusiv, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituției precum și semnăturile funcționarilor publici cu atribuții în domeniul actului emis”, propune proiectul de lege.